Ylimääräinen kokous ja kevätkokouksen jatko

30.4.2022

Lämpimästi tervetuloa Nokian Voimisteluseura ry:n ylimääräiseen kokoukseen ja kevätkokouksen jatkoon. 

Kokous pidetään seuran toimistolla, osoitteessa Kaakkurintie 12, Nokia maanantaina 30.5.2022 klo 17.00.

 

Käsiteltävät asiat:

- kevätkokouksessa 13.4.2022 käsitellyt kohdat 1-7

- sääntömääräiset kevätkokouksen asiat kohdasta 8 alkaen, jotka jäivät käsittelemättä seuran kevätkokouksessa 13.4.2022

- sääntömuutosehdotus sääntöjen kohtaan 13§: 

 

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN

Seuran toimintaa ja taloutta johtaa kevätkokouksen valitsema johtokunta. 

Johtokuntaan kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu seuran puheenjohtaja ja hänen lisäkseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut 4-8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan.  Johtokunnan jäsenet ja seuran puheenjohtaja eivät voi toimia tehtävässään työsuhteessa seuraan, eikä heille makseta palkkaa. Johtokunnan jäsenet ja puheenjohtaja toimivat luottamustehtävässä.

Johtokunta valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää muut tarvittavat vastuu- ja toimihenkilöt. Johtokunnan jäsenenä ja seuran puheenjohtajana ei voi toimia seuran työntekijä tai henkilö, joka saa säännöllisesti seuran maksamaa korvausta vastikkeena seuralle tekemästään työstä.

 

Tarjoilujen varaamiseksi pyydetään ilmoittautumaan: toimisto@nokianvoimisteluseura.fi  23.5.2022 mennessä.

 

Tervetuloa!

Nokian Voimisteluseura ry, johtokunta