Vapaaoppilaspaikka

Nokian Voimisteluseurassa on käytössä vapaaoppilaspaikka. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea kaiken tasoisille voimistelijoille.

Vapaaoppilaspaikka myönnetään yhdeksi kaudeksi kerrallaan (kevät/syksy) ja pääsääntöisesti enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Kullekin kaudelle tulee tehdä erillinen hakemus. Vapaaoppilaspaikan saaneelle harrastajalle myönnetään osittain vapautus kauden harjoitusmaksusta. Muut harrastukseen liittyvät maksut (mm. kisamaksut, varustehankinnat) tulevat maksettavaksi normaalisti

Hakemuksen voi jättää johtokunnan sähköpostiin. Kerro hakemuksessa seuraavat asiat:

  • Harrastajan nimi, syntymäaika, harrastusryhmä sekä muut harrastukset
  • Kotona asuvien sisarusten syntymävuodet sekä tieto sisarusten harrastuksista Nokian Voimisteluseurassa
  • Huoltajan/huoltajien nimi, puhelinnumero, kuukausitulot (netto) sekä sähköpostiosoite
  • Vapaamuotoinen selitys tilanteesta

Vapaaoppilaspaikan myöntämiseen vaikuttavat seikat:

  • Perheen taloudellinen tilanne
  • Perheen koko
  • Äkillinen elämäntilanteen muutos
  • NVS:ssä voimistelevien sisarusten määrä

Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksella, eikä hakijoiden tai paikan saaneiden nimiä julkisteta.